Palliatiivne ravim

Mis see on?

Palliatiivse meditsiini eesmärk ei ole raske haiguse ravimine, samuti elu toetamine või pikendamine. Selle asemel on palliatiivse meditsiini eesmärk leevendada krooniliselt progresseeruva haiguse kannatusi, mis on lühikese aja jooksul (tavaliselt vähem kui aasta) surmaga lõppev. Surm ja suremise faas võetakse vastu elu osana, surma ei kiirustata ega hilineta.

Selle eesmärk on parandada lõplikult haige patsiendi elukvaliteeti ja võimaldada võimalikult aktiivset elu. Tähelepanu keskmes on valu ja muude haiguse sümptomite leevendamine ning ravisse on integreeritud ka patsiendi psühholoogilised, sotsiaalsed ja vaimsed vajadused. Seda tehakse näiteks pastorite või vaimulike meditsiinilise ja õendusmeeskonna toel. Palliatiivse meditsiini eesmärk on parandada ka sugulaste elukvaliteeti, pakkudes neile nõu ja tuge.

Palliatiivne hooldus kodus

Paljudel raskelt haigetel patsientidel on soov veeta viimane elufaas kodus oma lähima perekonna juures. Selle soovi täitmiseks on vaja, et perekond tahaks aidata haige inimese hooldamisel ja saaks seda vajalikus mahus teha. Vajalik on ka perearsti ja ambulatoorse õendusteenuse tugi, ideaaljuhul on neil ka kogemus surevate patsientide eest hoolitsemisel ning hädaolukorras pääseb neile ka lühikese etteteatamisega. Sõltuvalt patsiendi hooldusvajadusest grupeeritakse nad hooldustasemele, mille kohaselt põhineb hooldusteenuse jaoks tervisekindlustuse rahaline toetamine. Mõned üldarstid on täiendava koolituse kaudu omandanud täiendava kvalifikatsiooni palliatiivse meditsiini alal ja saavad pakkuda palliatiivset arstiabi.

Mõnes kohas ja kogukonnas on ka palliatiivseid meeskondi, kes hoolitsevad palliatiivsete patsientide arstiabi eest. Enne kui kodus toimub palliatiivne ravi, tuleks läbi arutada olulised põhipunktid: Kuidas on üldine protseduur kavandatud? Kuidas peaksite toimima võimalike eriolukordade korral? Milliseid (erakorralisi) ravimeid patsient saab? See patsiendi tahe registreeritakse raviplaanis ja see pakub ka lühikese etteteatamisega kohale kutsutud arstidele (perearsti esindaja, erakorralise meditsiini arst jne) kiire ülevaate patsiendi olukorrast.

Palliatiivne meditsiin haiglas

Parim võimalus palliatiivse meditsiini abil ravimiseks haiglas on spetsiaalne palliatiivravi. Palliatiivraviosakonna eripära on väiksem voodikohtade arv ja arstide ning õenduspersonali parem varustus. Palliatiivraviosakonda vastuvõtmine on võimalik, kui patsient põeb ravimatut haigust, mis lähitulevikus võib lõppeda surmaga, ning kellel on praegu füüsilise olukorra tõttu olulised sümptomid ja elukvaliteedi halvenemine. Patsiendid peavad nõustuma, et neid ei ravita enam elu pikendamise eesmärgil. Haigla palliatiivravi peamine eesmärk on kontrollida ja leevendada haiguse sümptomeid. Pikaajaline ravi ei ole võimalik, eesmärk on viia patsient tagasi oma koju või näiteks hospidalisse.

Palliatiivravi osakonda vastuvõtmine toimub perearsti hospitaliseerimise kaudu, kulud kannab vastav tervisekindlustusfirma. Palliatiivne ravi on võimalik ka "normaalses" haiglapalatis: spetsiaalselt väljaõppinud meeskond, mis koosneb arstidest, õdedest ja muudest erialarühmadest (nt pastoratsioon, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja jne), toetab palatimeeskonda lõplikult haigete patsientide hooldamisel.

Palliatiivne meditsiin haiglaravil

Nagu ka palliatiivse meditsiini eesmärk, on hospitsiliikumise eesmärk pakkuda lõplikus vormis haigetele ja surevatel patsientidele terviklikku ravi haiguse lõppfaasis ning säilitada võimalikult kõrge elukvaliteet. Haiglaid võib korraldada statsionaarsena (ööbimisega) või ambulatoorselt (omamoodi päevakliinikuna) ning teha väga tihedat koostööd palliatiivse meditsiini asutuste ja arstidega (nt palliatiivse meditsiini alal koolitatud perearstid), kes toetavad hospitsimeeskonda regulaarsete koduvisiitidega. Samuti määrate palliatiivse raviplaani ja arutage seda patsiendi ja tema lähedastega. Toad hospidalis on valgusküllased ja sõbralikud ning võivad olla ka aiaga. Meeskond koosneb koolitatud õdedest ja vabatahtlikest hospiisi abistajatest, kes on samuti läbinud spetsiaalse väljaõppe. Igapäevane rutiin haiglas ei järgi kindlat rütmi, vaid püütakse orienteeruda elanike soovidele ja vajadustele. Haiglaravi eesmärk on säilitada sureva patsiendi väärikus ja tunnistada suremist elu osana, kasutades selleks avatud lähenemisviisi „suremise” teemadele, et tulla toime suremise protsessiga.

Kes kannab palliatiivse meditsiini kulud?

Palliatiivraviosakonnas viibimise eest tasub täielikult tervisekindlustusfirma. Kui patsient ja tema perekond otsustavad jääda statsionaarsesse või ambulatoorsesse haiglahaiglasse, katab pikaajalise hoolduse kindlustus osa kuludest, sõltuvalt vajaliku hoolduse tasemest. Sõltuvalt hoolduse tasemest ja hospitsiajal viibimise pikkusest katab kulud ka tervisekindlustus. Ülejäänud summa tuleb katta isikliku panusega. Paljud haiglad võtavad ka annetusi või koguduse vahendeid, et hoida patsiendi omaosalus võimalikult väike. Kui patsiendist hooldatakse kodus ja teda külastab regulaarselt perearst või palliatiivravi meeskond, katab nende palliatiivsete meditsiiniliste visiitide kulud täielikult tervisekindlustusfirma.